alternative action, alternative thinking

λάθως |ε.γώ

2.61K 0

κείμενο-φωτογραφίες: Γιώργος Σπυράκης

Αναζιτάμαι κάθε φωρά το σοστώ. Αφτό που κρίννουμε ότι τελικά δεν στέεκι από την άλλη πλεβρά, εκήνη τη λανθασμένη. Κάπος έτσι μας το έμαθαν. Δεν ίνε, όμος, το ίδιο και ας μιν το δεχώμαστε. Διαφέρη το σοστώ από το μι λαθασμένο. Ηπάρχει κάτι αννάμεσά τους που εν τέλει δεν δικεώνει την επιπόλεη σκέψι μας. Παρ’ όλα αφτά εμίς μαθένουμε, σκάβουμε και ενσαρκόνουμε απλώς το σοστώ, αφτό που μας μάθανε να το λέμαι σοστώ και όχι αλλιώς.
Κανίς δεν μας μήλισε για την επιλωγή του λάθους. Κανίς τους.
— Κανείς σας!
Αρκούσε να κινούμαστε όλι πάνο στο ίδιο σχινί, όσω κι αν τέντονε απ’ την ήπαρξή μας. Ο ένας πίσο απ’ τον άλον να μετράμε τα βίματά μας με τη σιρά· τη σοστή σιρά και τα σοστά βίματα. Όπιος θα έκανε το λάθως απλώς θα ίταν εκτώς σιράς. Κι όμος, αν ξαφνηκά ίταν περισότεροι από ένας, τώτε… τώτε δεν θα ίταν όλοι στη σοστή σιρά; Θα ίταν στην άλλη σιρά. Εκείνη του λάθθους;
Και αφτό θα ίταν, λοιπών, σοστώ. Να διαχορίζοντε αφτοί που λανθάννουν από εκίνους που συνιδιτά κάνουν ό,τι τους λαίνε και μάλλιστα χορίς να γνορίζουν ώλες τις επιλωγές. Αλά δεν πηράζει. Τουλλάχιστον το σοστώ ίναι μια καλί αρχί, στην πλάτι της οπίας κρίβονται ώλα ώσα οφίλει ο καθαίνας μας ν’ αποφήγει· ώλα ώσα δεν συννάδουν με τη σοστή γραμή.
Μα αν το σχινί τεντόσει αρκαιτά, τώτε τα σοστά βίματα θα ίναι είδως υπό εξαφάνηση. Γιατί ίναι λωγικό να μιν τους αντέχη ώλους, όσω σοστοί κι αν γήνουν. Έτσι, λιπόν, κατά κερούς δεν κάννουν αφτό που τους έμμαθαν, αλά αφτό που έτηχε να σιμβεί. Γίνοντε οι ίδιοι φωρείς στηγμών οι οπίες διαφέρρουν από τη μάσκα που τους επηβάλλουν και έτσι το σχινί ελλαφρώνει· το άγχος των ηπολοίπων εξατμήζεται. Και τα βήματα πλέων δεν ίναι στα κόκινα.
— Άντε, τι κάθεσαι; συνέχισε να περπατάς! Μη σταματάς.
— Γιατί;
— Τι γιατί, αφού έτσι είναι το σωστό. Να περπατάς εδώ πάνω στη σειρά σου.
— Κουράστηκα λίγο…
— Μη σταματάς όμως, σε παρακαλώ. Θα χάσουμε την ισορροπία μας.
— Απλώς κουράστηκα σου λέω… μόνο αυτό. Δεν σταματάω επειδή το θέλω.
— Ναι αλλά δεν πρέπει να σταματήσεις. Ακολουθεί κόσμος.
— Ας προσπεράσει. Δεν μπορώ άλλο.
— Δεν μπορούν να προσπεράσουν. Η σειρά τους είναι άλλη κι εκεί θα μείνουν. Απλώς δεν είναι σωστό να σταματάνε. Κανείς δεν τους είπε ότι μπορούν να σταμ–
— Σουτ!
— …
— Άσε με λίγο. Όχι άλλη πίεση. Θα κάνω ένα βήμα στο πλάι.
— Όχι!
Τα χνάρρια σκόρπησαν. Δαιν τον άκουσε. Απλώς έκαννε στο πλάι χορίς ν’ ασχολιθεί περισόταιρο. Ο άλος σάστησε κιτάζοντάς τον να φέβγει απ’ τη σιρά έτσι μώνος του, από επιλογή. Σταμάτισε να περπατά και έμινε με το στώμα ανιχτό να παρακολουθή τον πλαϊνό.
— Κουνήσου!
Κάπιος του φώνναξε από πίσο. Τρώμαξε. Τινάχτικε και για λήγο παραπάτισε. Όμος δεν έχασε τη θέση του. Μία, δίο… ακόμα μία σπασμοδική κίνισι και στάθικε εκί· στη σοστή γραμή. Ουφ! Όλα έμιναν ίδια. Η πορία του, η προοπτηκή και το τεντομένο σχινί με τα σοστά βίματα.
Γήρισε και τον κίταξε. Ηπήρχε εκί πίσο, εκτώς γραμής και πλέον χορίς να βαδήζει στο σχινί με τους υπολίπους. Δεν ίταν σοστώ, αλλά αφτό έκανε. Ήχε την περιέργια να μάθη τι γίνετε μετά, τι θα γινώταν αν… και τον είδε καθαρά. Έσταικε στα διο του πόδια ξηπόλιτος και χόρεβε.
Χορεύει, σκέφτικε και για λήγο ζίλεψε. Δεν έπρεπε να ζιλεύει. Δεν ίναι σοστώ να ζιλεύεις. Το θημήθικε κι αφτό.
Τον άκουσε να χαμωγελάει και να τωλμά τη διαφορετηκότητα.
— Με ακούς; του φόναξε.
Προσπιίθικε ότι δεν.
— Εδώ δεν έχει γραμμές. Ας φτιάξουμε μια δική μας. Και στο υπόσχομαι θα είναι η γραμμή μας κι ας μη φαίνεται· νοητή, αλλά πραγματική.
Η φονή του έσβισε. Δεν άκουσε τι άλο ήπε. Του ίταν αρκετό.
Σκέφτικε μόνο αφτόν που τον ακολλουθούσε πιστά και με τον σοστώ ριθμό. Σταμάτισε, γήρισε και τον κίταξε.
— Περάστε, του ήπε και έκανε χόρω.

ε.γώ

http://loco-ego.blogspot.gr/

Comment

Your email address will not be published.

Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε με τη χρήση cookies εκ μέρους μας. πληροφορίες

Διαφημιστικά Μηνύματα και cookie DoubleClick DART Το cookie DoubleClick DART χρησιμοποιείται από την Google στις διαφημίσεις που προβάλλονται στους ιστότοπους των συνεργατών της, όπως σε ιστότοπους που προβάλλουν διαφημίσεις του AdSense ή συμμετέχουν σε πιστοποιημένα από την Google δίκτυα διαφημίσεων. Όταν οι χρήστες επισκέπτονται τον ιστότοπο alternactive.gr και βλέπουν ή κάνουν κλικ σε μια διαφήμιση, ενδέχεται να αποθηκευτεί ένα cookie στο πρόγραμμα περιήγησης του εν λόγω τελικού χρήστη. Τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί από αυτά τα cookie θα χρησιμοποιηθούν προκειμένου να βοηθήσουν στην καλύτερη προβολή και διαχείριση των διαφημίσεων στον(στους) ιστότοπο(-ους) του εκδότη και στον ιστό.

Close